Vad hindrar dig från framgång?

I den klassiska boken “Think and grow rich” listar författaren Napoleon Hill i ett kapitel de 30 vanligaste orsakerna till att folk misslyckas, eller hindras från att lyckas. Kolla igenom listan – kanske är det något av hindrena du lätt kan eliminera för att nå dina drömmar och mål?
download

Napoleon Hill ägnade 25 år av sitt liv till att studera de framgångsrikaste människorna i industrialismens USA. Han var nära vän med många av dem, tex Henry Ford, Theodore Roose-Velt, Woodrow Wilson, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Andrew Carnegie, James Pierpont Morgan etc. Han upptäckte många genemsamma saker hos framgångsrika människor och i boken, som är såld i 15 miljoner exemplar, listan han på varje sida värdefulla råd om hur man blir framgångsrik.
Think-and-Grow-Rich

I kapitel 7, Organized planning, listar han de 30 orsakerna till att folk aldrig lyckas. Jag har här översatt listan till min bästa förmåga:

 1. Född med ofördelaktig defekt, till exempel hjärnskada. Av alla 30 orsaker är detta den enda som inte tämligen enkelt kan korrigeras av individen själv.
 2. Avsaknad av tydligt definierad mening med sitt liv. Det finns inget hopps om framgång för den som inte har något syfte eller väl definierat mål att sträva mot.
 3. Ingen ambition att sikta högre än mediokeritet. Personer som är likgiltiga mot sin tillvaro och inte strävar framåt och uppåt, och som inte är villiga att betala priset för framgång, kommer aldrig att nå den.
 4. Otillräcklig utbildning. Detta handikap kan överkommas relativt enkelt. Erfarenhet visar att de bäst utbildade personerna är de självlärda/självgjorda. Utbildning är mer än bara en examen från ett universitet. En utbildad person är en individ som har lärt hur man tillskansar sig vad man vill i livet utan att inskränka på andra personers rättigheter. Män/kvinnor är betalda inte för vad de vet, utan för HUR DE ANVÄNDER vad de vet.
 5. Avsaknad av självdisciplin. Disciplin kommer från att kunna kontrollera sig själv. Det innebär att kunna kontrollera alla sina negativa kvalitéer. Innan du kan kontrollera omständigheterna i ditt liv måste du kunna kontrollera dig själv, Self-mastery är det svåraste jobbet du har. När du tittar i spegeln ser både dig själv och din svåraste motståndare.
 6. Dålig hälsa. Ingen kan njuta av framgång utan god hälsa. Många hälsorpoblem uppstår pga bristande self-mastery och disciplin, tex: Att regelbundet äta onyttig mat, dåliga tankemönster som fokuserar på negativitet och skapar problem, att fokusera för mycket på sex, otillräcklig motion etc.
 7. Ofördelaktig uppfostran eller förebilder. “Som fröet är sått kommer trädet växa”. Många personer med kriminella tendenser får dessa genom att umgås/växa utt i fel omgivning.
 8. Skjuter regelbundet upp saker. En av de vanligaste orsaker till misslyckande. “Old man procrastination” väntar i skuggan av varje människas liv och söker tillfällen att spoliera chanserna till framgång. Många går igenom hela sitt liv utan att lyckas, i väntan på “rätt tid” att klättra mot framgång. Vänta INTE. “Rätt tid” kommer aldrig, det är en illusion. Börja direkt där du står med de verktyg du har. Under resans gång hittar du bättre och bättre verktyg.
 9. Avsaknad av uthållighet. De flesta är bra på att börja något men få slutför vad de börjar. Dessutom har många en fallenhet att ge upp vid första tecknet på misslyckande. När Colonel Sanders letade efter en första restaurang att testa hans goda kycklingrecept fick han över SEX HUNDRA nej innan han fick ett ja. Idag är KFC en av värdens största restaurangkedjor. Han gav inte upp. “Failiure cannot cope with persistance”
 10. Negativ personlighet. Ingen kommer nå framgång med en negativ personlighet som repellerar andra människor. Framgång kommer genom att utnyttja sin makt, och makt får man genom samarbete med andra människor. Ingen kommer vilja samarbeta med dig om din personlighet är negativ.
 11. Avsaknad av sexuell kontroll. sexuell energi är en av de kraftfullaste stimuli som driver till handling. Fokusera den energin mer på dina mål.
 12. Okontrollerad önskan att “get something for nothing”. Instinkten att gambla och spela bort sina pengar driver milioner människor till misslyckande.
 13. Avsaknad av en väldefinierad beslutskraft. De som lyckas beslutar saker snabbt och ändrar sällan sina beslut. De som misslyckas tar mycket lång tid på sig att besluta sig, byter beslut ofta och snabbt. Obeslutsamhet och uppskjutning är två onda tvillingar. Gör dig av med dem.
 14. En eller fler av de sex grundläggande rädslorna. Behandlas i ett kommande kapitel.
 15. Felaktigt val av livspartner. En mycket vanlig orsak till misslyckande. Ett val av livspartner sammanför två individer intimt. Är inte förhållandet harmoniskt finns stor risk för misslyckande. Detta misslyckande visar sig ofta i form av misär och olycklighet vilket krossar alla ambitioner.
 16. Överförsiktighet. Den som aldrig tar en chansning för nöja sig med resterna från folk som redan valt det bästa. Överförsiktighet är lika dåligt som oförsiktighet – två extremer att akta sig för. Livet är fullt av chanser..
 17. Felaktigt val av businesspartner. Också en vanlig orsak till misslyckande. För dig som jobbar inom tjänstesektorn för du välja din arbetsgivare mycket noga. Välj en som är en inspiration, framgångsrik, intelligent – vi emulerar de vi umgås med, så välj en arbetsgivare värd att emulera.
 18. Vidskeplighet och fördomar. De är former av rädsla och tecken på ignorans. De som lyckas behåller ett öppet sinne och räds inget.
 19. Felaktigt val av yrke. Ingen kan bli framgångsrik i ett yrke där man vantrivs. Var noga med att välj ett yrke som intresserad dig och där du kan kasta dig in helhjärtat.
 20. Avsaknad av specialitet. Den som är lite bra på mycket blir aldrig speciellt framgång. Bli bäst på nånting där du koncentrerar dig. Mjölka din feta kossa ända till framgång.
 21. Vanan att slösa pengar. Den som gör av med mycket pengar kan inte lyckas eftersom att slösa är en dold rädsla för fattigdom. Skapa vanan att systematiskt lägga undan en viss procent av din inkomst. Sparade pengar ger dig en god grund av självsäkerhet när du är på jakt efter jobb som kan leda till framgång. Utan pengar att klara sig på måste man acceptera vad som erbjudas utan att kunna välja.
 22. Avsaknad av entusiasm. Entusiasm är viktigt för att kunna övertyga andra. Det smittar av sig, och en person med som är kontrollerat entusiastisk är generellt sett välkommen hos alla grupper av människor.
 23. Intolerans. En person med stängt sinne kommer mycket sällan nå framgång. Intolerans innebär att man slutat söka ny kunskap. De mest skadliga formerna av intolerans är knutna till religion, rasism, och politiska motsättningar.
 24. Avsaknad av måttlighet. Var måttlig i ditt intag av onyttig mat, alkohol, sex, droger etc. Överkonsumera någon av dessa och se chanserna till framgång flyga ut genom fönstret.
 25. Oförmågan att samarbeta med andra. Fler personer förlorar sina positioner och möjligheter på grund av detta, än alla andra på listan tillsammans! Ingen framgångsrik ledare eller person kan nå och behålla sin position utan att kunna samarbeta,
 26. Makt som man inte skaffat på egen hand. Barnen till rika personer, folk som ärver mycket pengar, etc. Makt i händerna på någon som inte skaffat den gradvis är ofta en orsak till misslyckande. Snabb rikedom kan vara farligare än fattigdom.
 27. Avsiktlig oärlighet. Man kan inte byta ut ärlighet. Man kan temporärt vara oavsiktligt oärlig pga omständigheter man inte kontrollerar, utan att skada är gjort. Men för den som är oärlig med flit finns ingen framgång. Förr eller senare kommer sanningen ikapp honom/henne och priset är spoilerat rykte eller berövad frihet tex fängelse.
 28. Egoism och fåfänga. Dessa två lyser som röda lampor som varnar andra och hindrar dig från framgång.
 29. Att gissa istället för tänka. De flesta är för lata att ta reda på fakta själva. De föredrar att handla baserat på andras åsikter och halvsanningar. (Detta är speciellt tydligt i träningsbranschen när det kommer till hur man ska träna och äta. Det är vanligt att höra tex “-En kille på gymmet sa at…”, “-Min polare känner som sa att..” istället för att själv läsa studier, böcker och forskning och bilda egen uppfattning.)
 30. Avsaknad av kapital. En vanlig orsak till misslyckande för de som startar sitt första företag. Utan nog med startkapital som kan absorbera skadan från nybörjarmisstag, kan man inte överleva länge nog att bygga ett rykte och etablera företaget.

One thought on “Vad hindrar dig från framgång?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s