Hur definierar man framgång?

En sak jag funderat över ett tag är hur man ska bryta ner sin vardag i så små beståndsdelar som möjligt, i jakten på framgång, lycka eller nå dit man vill.
Min intuition säger att det borde gå att hitta en algoritm, ett recept att följa som GARANTERAR att man når sitt mål om man bara följer receptet.
good-choice-bad-choice-sign

Men hur ska man definiera framgång? En rent matematisk definition borde vara en integral. Vilsen? Följ med i mitt tankeexperiment en sväng så ska jag försöka förklara. Man tar små beslut hela tiden. Vad ska jag äta, vad ska jag göra, vad ska jag lägga min tid på etc. Vardagen är fylld av små beslut i varje givet ögonblick. Timme för timme, minut för minut och sekund för sekund. Besluten man fattar formar det liv man lever och tar en mer eller mindre närmare målet man har.

De grå rektanglarna är besluten. De bra besluten kan tänkas ligga ovanför axeln och de dåliga kan tänkas ligga under.

De grå rektanglarna är besluten. De bra besluten kan tänkas ligga ovanför axeln och de dåliga kan tänkas ligga under.

Det bästa sättet att nå sitt mål är att se till att så många beslut som möjligt är i linje med att nå målet. Om man tar dåliga beslut i förhållande till målet så kommer det ta längre tid att nå fram, och ifall besluten är riktigt dåliga kanske det inom en given tid blir omöjligt att nå fram. Så ifall man summerar resultatet av alla sina små beslut och handlingar under en viss tid borde man få ut beslutsmängd. I matematiska termer blir detta integralen från tid A till tid B av alla beslut. Den mängden av beslut kommer avgöra ifall man nått sitt mål eller ej – och det är beslutens kvalitet som är avgörande.

Summan av de infinitesimalt små besluten mellan tidpunkt A och B avgör graden av framgång

Summan av de infinitesimalt små besluten mellan tidpunkt A och B avgör graden av framgång

Man kan filosofera vidare om sambandet, men den enklaste modellen är att beslutskvaliteten mäts genom en konstant Q (quality). Man kan vidare utvidga tankegången till att även inkludera saker man inte kontrollerar – som exempelvis tur/otur. Genom tur kan man nå målet snabbare och de får man kompensera genom att göra integralen obestämt och istället lägga till turen som en konstant L (luck).
integral-tattoo

Jag håller själv på att prova en algoritm för framgång nu under våren. Den har börjat bra och det första jag justerat är att vara mycket hårt och strikt när det gäller sömntider och när jag går upp. Prova själv! Tänk igenom din dröm, ditt mål eller vad du vill uppnå. Vad i DIN vardag kan du förändra för att nå dit? En sak kan vara att styra fler små beslut i rätt riktning. Lägg ner mobilen. Börja på ditt projekt istället för att kolla på tv. Nätverka lite. Köp fika 1 gång i veckan istället för 5. Din fantasi sätter gränsen – gränsen för din integral av positiva beslut.
School-Choice-700x466

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s